پایین ترین تعرفه پیامک تبلیغاتی

هزینه ارسال هر پیام کوتاه با توجه به تعداد ارسال پیامک تعیین میگردد

می توانید قیمت های ما را با دیگر شرکت های ارائه دهنده این خدمات مقایسه نمایید.
تعرفه های تعیین شده در جدول زیر قیمت نهایی و با احتساب مالیات می باشد و هیچگونه افزایش قیمتی نخواهد داشت.
هزينه های ارسال پيامک با توجه به تعداد پيامک خريداری شده تعيين مي گردد.

هر پیامک120 ریال
1 تا 10000 پیامک

هر پیامک116 ریال
10000 تا 50000 پیامک

هر پیامک113 ریال
50000 تا 100000 پیامک

هر پیامک109 ریال
100000 تا 500000 پیامک

هر پیامک105 ریال
500000 تا 1000000 پیامک

هر پیامکتماس
بیش از 1000000 پیامک

– سفارش خريداري شده بدون تاريخ انقضا بوده و در هر زمان قابل استفاده است.